รู้จักกับ โบลเวอร์ หนึ่งในตัวช่วยในภาคอุตสาหกรรม

0 Comments

ปั๊มรูท

                ปัจจบันโรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิต ภาคการเกษตร นั้นมีการพัฒนาส่วนต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากการผลิตสินค้าที่ได้รับคุณภาพ มาตรฐานในการผลิตแล้ว ความรวดเร็วในการผลิตก็จำเป็นที่ต้องใช้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น โบลเวอร์ หรือ ปั๊มรูท จึงเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่ หลาย ๆ โรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม และ ภาคเกษตรกรรม นำปั๊มรูท มาใช้ด้วยเช่นกัน

โบลเวอร์คืออะไร ?

            ก่อนอื่นเราทำความเข้าใจก่อนว่า ปั๊มรูท หรือ โบลเวอร์ นั้น เป็นอุปกรณ์ที่ทางวิศกรญี่ปุ่นระบุไว้ว่า อุปกรณ์ที่ทำงานในความดันที่มากกว่า 1 เมตร จนถึง 10 เมตร ให้มีชื่อเรียกว่า “โบลเวอร์”  หรือว่ากันง่าย ๆ หากทำงานที่และพัดลมมีแรงดันลมต่ำกว่า 1,000 มิลเมตรน้ำ ให้เรียกว่าพัดลม

ปั๊มรูท

ประเภทของโบลเวอร์

            โบลเวอร์นั้นมีการใช้งานที่หลากหลายอย่างมาก จึงทำให้มีการพัฒนาและผลิตกันอย่างต่อเนื่องจากบริษัทต่าง ๆ จึงทำให้เกิดเป็นโบลเวอร์ประเภทต่าง ๆ

                ปั๊มลม หรือ Air Blower เป็นโบลเวอร์ที่สามารถผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 10 – 250 ลิตร / นาที ซึ่งปัจจุบันมี โบลเวอร์ประเภทนี้อยู่ 2 คือ แบบ Double Diaphragm และ แบบ Rotary Vane Type

                รูทโบลเวอร์ หรือ Roots Blower เป็นโบลเวอร์ที่มีโครงสร้างทั้งทางดูดและการเป่าอากาศที่สามารถให้ปริมาณลมอย่างคงที่ โดยผลิตแรงลมได้ตั้งแต่ 400-20,000 ลิตร / นาที

            ริงโบลเวอร์ หรือ Ring Blower เป็นโบลเวอร์ประเภทอาศัยการหมุนใบพัด ในลักษณะเหวี่ยงเข้าศูนย์กลาง

ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกซื้อ โบลเวอร์ไปใช้กัน ก็ควรศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับ ว่าเราต้องการใช้โบลเวอร์แบบไหน หรือ ความต้องการของเราเป็นแบบไหน จะได้ไม่เสียเที่ยวในการซื้อนนะครับ 

Tags: