ปั๊มรูท

รู้จักกับ โบลเวอร์ หนึ่งในตัวช่วยในภาคอุตสาหกรรม

0 Comments

                ปัจจบันโรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิต ภาคการเกษตร นั้นมีการพัฒนาส่วนต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากการผลิตสินค้าที่ได้รับคุณภาพ มาตรฐานในการผลิตแล้ว ความรวดเร็วในการผลิตก็จำเป็นที่ต้องใช้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น โบลเวอร์ หรือ ปั๊มรูท จึงเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่ หลาย ๆ โรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม และ ภาคเกษตรกรรม นำปั๊มรูท มาใช้ด้วยเช่นกัน โบลเวอร์คืออะไร ?             ก่อนอื่นเราทำความเข้าใจก่อนว่า ปั๊มรูท หรือ โบลเวอร์ นั้น เป็นอุปกรณ์ที่ทางวิศกรญี่ปุ่นระบุไว้ว่า อุปกรณ์ที่ทำงานในความดันที่มากกว่า 1 เมตร จนถึง 10

Categories

Recent Posts

Tags