office

เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต กับการพัฒนาธุรกิจยุคใหม่

0 Comments

            การดำเนินชีวิตของคนเราในยุคนี้ เรียกวว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปทุกด้าน ไม้เว้นแม้แต่การทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ยังเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานเองก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นอายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไปเป็นช่วงวัยที่หันมาให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจมากขึ้นโดยธุรกิจที่ว่านี้แน่นอนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆและความทันสมัยวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการหันมาทำธุรกิจco-working Space จึงเรียกว่าเป็น Mega Trend ของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้   คนกลุ่มนี้จะไม่เปิดบริษัท หรือจะไม่ใช้พื้นที่บ้านเล็กๆน้อยๆในการทำธุรกิจแต่เทรนของการทำธุรกิจได้เปลี่ยนรูปแบบไปให้มีความทันสมัยและเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นโดยการใช้พื้นที่ ในร้านอาหารต่างๆในอาคารต่างๆที่ได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับการทำธุรกิจซึ่งเราเรียกพื้นที่เหล่านั้นว่า co-working Space นั่นเองค่ะ             เกริ่นมาถึงขั้นนี้แล้วหลายคนอาจจะมองเห็นและเข้าใจภาพของธุรกิจในเชนของ co-working Space ในยุคของโลกออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนของการทำธุรกิจแบบนี้ในปัจจุบันมีปัจจัยหลักอยู่ 2 ประการคือ  Mega trends ที่เรียกว่าเป็นลักษณะการทำงานของผู้คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและความยืดหยุ่นต่างๆโดยที่คนกลุ่มนี้ก็จะอาศัยพื้นที่ในการทำงานที่มีความเป็น Collaborative working Space สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้พื้นที่ ในร้านอาหารที่จัดพื้นที่ไว้สำหรับการทำธุรกิจหรือที่เรียกว่า